• transparentnost právního úkonu
  • velmi přesně stanovená cena
  • detailní popis technického stavu vozidla k aktuálnímu datu
  • zúčastněné strany mají k dispozici seriózní podklady na úrovni, které respektují i státní

 

Historie

Pokusy o zapojování odborníků do procesního řízení začínají již v 16. století. Pojem „znalé osoby“ se v trestním řízení začíná objevovat na přelomu 18. a 19. století a díky prudkému rozvoji vědy a techniky byla nutná účast odborníků u soudu. Současně vyplynula potřeba znaleckého posudku jako samostatného druhu soudního důkazu.

 

Obecně

Soudní znalectví je služba, kterou odborníci z různých oblastí lidské činnost pomáhají zejména státním orgánům při jejich rozhodovací činnosti aplikací potřebných vědomostí ze svého oboru. Tuto službu pak znalci mohou poskytovat také občanům a organizacím, tedy právnickým a fyzickým osobám pro potřeby jejich právních úkonů.

Zdeněk Kolínský
soudní znalec v oboru ekonomika odvětví ceny
odhady motorových vozidel

Telefon 
+420 602 271 745

E-mailová adresa
kolinsky@auto-posudek.cz

Reference

 

ELTODO a.s, Š & Sch s.r.o, WINKHAUS CR, s.r.o., Klement a.s.,
Velvyslanectví Polské Republiky, Skanska a.s.,
LION COMMUNICATIONS S.R.O., IMOFA spol. s.r.o,
OREA HOTELS s.r.o., Rentokil Initial, s.r.o, NKT Cables s.r.o.,
MBTECH BOHEMIA s. r. o., FINOX s.r.o., Adron s.r.o